DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

253

Nguyễn Thị Phương Hồng

Hà Nội

4

254

Trần Khắc Đạt

Hải Phòng

10

255

Nguyễn Tấn Kần

Gia Lai

4

256

Phạm Văn Hạ Vĩ

Đà Nẵng

2

257

Nguyễn Văn Mạnh

Hà Nội

9

258

Nguyễn Minh Nguyên

Tiền Giang

9

259

Trần Công Minh

Lào Cai

0

260

Phan Bão Trung

Hà Tĩnh

1

261

Trần Vương Hào

Hà Nội

8

262

Nguyễn Văn Thịnh

Hà Nội

8

263

Nguyễn Ngọc Ánh

Hà Nội

0

264

Văn Quý Đức

Đà Nẵng

10

265

Cáp Văn Lộc

Quảng Trị

4

266

Trương Quang Huy

Đà Nẵng

2

267

Mai Ngọc Huy

Quảng Nam

0

268

Đinh Tất Cảnh

Quảng Nam

10

269

Lê Thành Duy

TP HCM

10

270

Nguyễn Thị Thúy Hậu

Bắc Ninh

1

271

Nguyễn Quốc Cường

Hà Nội

2

272

Nguyễn Đình Tùng

Hải Phòng

0

273

Diệp Gia Bảo

Trà Vinh

2

274

Nguyễn Bảo Trung

Sơn La

8

275

Phạm Hồng Liên

Hải Phòng

4

276

Trần Trí Lương

Đà Nẵng

2

277

Phạm Văn Đáng

Hải Phòng

7

278

Trương Hải Nguyên

Ninh Thuận

5

279

Nguyễn Phi Sơn

An Giang

1

280

Nguyễn Văn Tuấn

Quảng Nam

4

281

Võ Văn Thuận

TP HCM

9

282

Nguyễn Duy An

TP HCM

7

283

Nguyễn Thị Thùy Trang

Gia Lai

10

284

Nguyễn Thanh Bình

Hà Nội

9

285

Ninh Quốc Trịnh

Thái Bình

5

286

Vương Văn Khấm

Hà Nội

2

287

Phạm Công Quý

Gia Lai

4

288

Trần Hoàng Minh

Đồng Tháp

10