DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Phan Minh Thọ

Bình Định

10

38

Trương Kiều Hạnh

TP HCM

0

39

Đặng Thị Nhung

Phú Thọ

0

40

Đặng Hải Phương

Lâm Đồng

0

41

Nguyễn Đức Phước

Hà Nội

3

42

Dương Vũ Bảo

Trà Vinh

5

43

Đặng Duy Nghĩa

TP HCM

0

44

Lý Việt Dũng

Bắc Ninh

10

45

Nguyễn Hoàng Nam

Tiền Giang

6

46

Hà Hoàng Hải

Quảng Nam

0

47

Văn Hoàng Phương Uyên

Quảng Nam

0

48

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

10

49

Lê Quang Huy

Đà Nẵng

0

50

Lương Nam Nhật Long

Thừa Thiên Huế

5

51

Thân Thị Hằng

Hà Nội

0

52

Trần Ngọc Anh

Lâm Đồng

10

53

Phạm Quang Duy

TP HCM

0

54

Thái Nguyễn Khánh Quân

Khánh Hòa

2

55

Đỗ Xuân Việt

TP HCM

0

56

Bùi Gia Phú

Tiền Giang

5

57

Phạm Thừa Hiệp

Hà Nội

3

58

Phùng Phương Trinh

Hà Nội

0

59

Đào Vũ Đình Hoàng

TP HCM

5

60

Thái Vĩnh Phú

An Giang

10

61

Nguyễn Long

Hà Nội

9

62

Phan Thị Khánh

TP HCM

10

63

Lâm Văn Đời

Cà Mau

10

64

Nguyễn Ngọc Thái

Kon Tum

10

65

Nguyễn Xuân Hiếu

Ninh Bình

10

66

Đỗ Thành Công

Lâm Đồng

10

67

Nguyễn Anh Đức

Yên Bái

10

68

Tăng Thị Huyền Sâm

Đà Nẵng

4

69

Đỗ Diễm Hằng Minh

Ninh Bình

0

70

Trần Thu Phương

Hà Nội

2

71

Nguyễn Mạnh Linh

Ninh Bình

10

72

Mai Văn Liêm

Quảng Nam

0