DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

325

Cao Thị Hà

Nam Định

6

326

Ngô Quang Khôi

Trà Vinh

0

327

Phan Văn Huân

Hà Nội

0

328

Nguyễn Tuấn Vũ

Yên Bái

10

329

Phan Nhật Minh

Quảng Nam

10

330

Phan Nhân Tạo

Bạc Liêu

9

331

Nguyễn Cường

Bến Tre

10

332

Dương Ngọc Vân Khanh

Trà Vinh

9

333

Lê Minh Khuê

Hà Nội

10

334

Võ Thị Thuận

TP HCM

10

335

Hồ Trần Minh Quang

Hà Nội

8

336

Đặng Đình Đại

Hà Nội

10

337

Lê Phú Quí

Đồng Tháp

0

338

Nguyễn Hoàng Anh

Hà Nội

4

339

Lê Thị Hạ Ghi

Bình Định

3

340

Lê Phú Quí

Đồng Tháp

6

341

Nguyễn Phước Hoài

Bình Định

10

342

Mai Anh Tú

Hà Nội

10

343

Nguyễn Hoàng Linh

Hà Nội

8

344

Lê Trọng Khang

Quảng Nam

9

345

Phan Duy Tiến

TP HCM

3

346

Dương Doãn Tuấn

Lạng Sơn

0

347

Dương Doãn Tuấn

Lạng Sơn

10

348

Nguyễn Viết Trọng Thành

Lâm Đồng

9

349

Lê Quang Thiện

Đà Nẵng

10

350

Phạm Ngọc Tiến

Đà Nẵng

9

351

Vũ Thế Sơn

Hà Nội

0

352

Ong Thế Sĩ

Bắc Giang

4

353

Vương Thanh Sơn

Bình Định

1

354

Ngô Nhung

Hà Nội

9

355

Võ Hoài Huy

Bình Định

1